Language Focus Unit 13 Lớp 11 Trang 151

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 13 Hobbies Language Focus Trang 151 SGK. Viết lại các câu theo câu mẫu, chú ý đến chủ ngữ của câu.

UNIT 13: HOBBIES

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

 

Grammar and Vocabulary

Exercise 1. Viết lại các câu theo câu mẫu, chú ý đến chủ ngữ của câu.

ĐÁP ÁN GỢI Ý

1. It was the boy who visited his uncle last month.

2. It was my mother who bought me a present on my birthday.

3. It was Huong and Sandra who sang together at the party.

4. It was Nam’s father who got angry with him., , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ta từng là hoàng hậu, và các ngươi tước đi vương miệng của ta; người vợ, và các ngươi giết chồng ta; người mẹ, và các ngươi cướp đi con cái ta. Chỉ máu ta còn lại: cứ lấy đi, nhưng đừng kéo dài đau khổ của ta.
I was a queen, and you took away my crown; a wife, and you killed my husband; a mother, and you deprived me of my children. My blood alone remains: take it, but do not make me suffer long.
Marie Antoinette
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Disneyland 1972 Love the old s