Ring ring

Unit 8: Celebrations (Lễ Kỉ Niệm) lớp 11

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi sợ điều nằm trong bản thân mình hơn là điều đến từ ngoại cảnh.
I more fear what is within me than what comes from without.
Martin Luther
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên