Listening Unit 14 Lớp 11 Trang 158

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 14 Recreation Listening Trang 158 SGK. Theo cặp, cùng nhìn vào tranh và trả lời câu hỏi dẫn dắt vào bài: Em thấy gì qua hai bức tranh trên?

UNIT 14: RECREATION

LISTENING (NGHE)

Before you listen

Theo cặp, cùng nhìn vào tranh và trả lời câu hỏi dẫn dắt vào bài: Em thấy gì qua hai bức tranh trên?

GỢI Ý

Where are these people?

What are they doing?

While you listen

Hoạt động này luyện tập khả năng nghe và nắm được một số thông tin chi tiết cho HS.

Tapescript, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ba điều trong đời một khi đã đi qua không thể lấy lại được: Thời gian, lời nói, cơ hội.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Polaroid