Listening Unit 14 Lớp 11 Trang 158

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 14 Recreation Listening Trang 158 SGK. Theo cặp, cùng nhìn vào tranh và trả lời câu hỏi dẫn dắt vào bài: Em thấy gì qua hai bức tranh trên?

UNIT 14: RECREATION

LISTENING (NGHE)

Before you listen

Theo cặp, cùng nhìn vào tranh và trả lời câu hỏi dẫn dắt vào bài: Em thấy gì qua hai bức tranh trên?

GỢI Ý

Where are these people?

What are they doing?

While you listen

Hoạt động này luyện tập khả năng nghe và nắm được một số thông tin chi tiết cho HS.

Tapescript, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thế giới của con người càng thấp và bé thì anh ta càng coi mình là cái phần lớn hơn của vũ trụ.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Disneyland 1972 Love the old s