Unit 5 The Media: Listening

Hướng dẫn các bạn giải bài tập unit 5 tiếng anh lớp 9 the media listen lớp 42. Listen to a conversation between Chau and his father. Fill in the table with the information you hear.

UNIT 5: THE MEDIA

LISTENING (NGHE)

 

Listen to a conversation between Chau and his father. Fill in the table with the information you hear.

(Nghe bài đối thoại giữa Châu và bố của Châu. Điền vào bảng với những thông tin em nghe được).


, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Lương tâm của mỗi người là lời nguyền rủa anh ta phải nhận từ các vị thần linh để đạt được quyền mơ ước.
A man's moral conscience is the curse he had to accept from the gods in order to gain from them the right to dream.
William Faulkner
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Lamborghini Huracán LP 610-4 t