XtGem Forum catalog

Unit 5 The Media: Listening

Hướng dẫn các bạn giải bài tập unit 5 tiếng anh lớp 9 the media listen lớp 42. Listen to a conversation between Chau and his father. Fill in the table with the information you hear.

UNIT 5: THE MEDIA

LISTENING (NGHE)

 

Listen to a conversation between Chau and his father. Fill in the table with the information you hear.

(Nghe bài đối thoại giữa Châu và bố của Châu. Điền vào bảng với những thông tin em nghe được).


, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Mọi thứ đều chứa đựng điều bí ẩn, thậm chí cả bóng tối và sự câm lặng, và tôi học được rằng cho dù tôi ở trạng thái nào, tôi cũng có thể yên bình.
Everything has its wonders, even darkness and silence, and I learn, whatever state I may be in, therein to be content.
Helen Keller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên