XtGem Forum catalog

Listening Unit 13 Lớp 11 Trang 150

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 13 Hobbies Listening Trang 150 SGK. Trong bài này chúng ta sẽ được nghe một đoạn văn nói về sở thích của một cậu học sinh. Chúng ta cùng tham khảo nhé.

UNIT 13: HOBBIES

LISTENING (NGHE)

 

Before you listen

Theo cặp, thảo luận và tìm ra ba ích lợi của việc đọc sách.

While you listen

 

Task 1. Em sẽ nghe một học sinh nói về sở thích của mình. Nghe và cho biết các câu sau là đúng (T) hay sai (F).

Tapescript

My Hobby, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên