Listening Unit 13 Lớp 11 Trang 150

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 13 Hobbies Listening Trang 150 SGK. Trong bài này chúng ta sẽ được nghe một đoạn văn nói về sở thích của một cậu học sinh. Chúng ta cùng tham khảo nhé.

UNIT 13: HOBBIES

LISTENING (NGHE)

 

Before you listen

Theo cặp, thảo luận và tìm ra ba ích lợi của việc đọc sách.

While you listen

 

Task 1. Em sẽ nghe một học sinh nói về sở thích của mình. Nghe và cho biết các câu sau là đúng (T) hay sai (F).

Tapescript

My Hobby, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Danh dự của con người không phụ thuộc vào người khác, danh dự đó là nằm trong bản thân con người... Những phương tiện bảo vệ nó không
phải là gươm giáo hay mộc đỡ, mà là cuộc đời trung thực và không một vết nhơ của con người và cuộc chiến đấu trong những điều kiện ấy không kém phần dũng cảm so với bất kỳ một cuộc chiến đấu nào khác.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Insane