Duck hunt

Speaking Unit 14 Lớp 11 Trang 157

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 14 Recreation Speaking trang 157 SGK.

UNIT 14: RECREATION

SPEAKING (NÓI)

 

Task 1. Ghi (A) vào nhóm từ tỏ ỷ tán thành, (D) vào nhóm từ tỏ ỷ phản đổi.

ĐÁP ÁN

1. A    2. D    3. A     4. A     5. D    6. A    7. A

Task 2. Theo cặp, luyện tập đoạn hội thoại mẫu, lần lượt đổi vai luyện đọc đoạn hội thoại.

Bài dịch 

A: Let’s go camping.

B: Yes. let's do that. Then we can rest and enjoy ourselves in the quiet countryside., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người hạnh phúc là người lắng nghe; kẻ bất hạnh là kẻ thổ lộ.
Happy is the hearing man; unhappy the speaking man.
Ralph Waldo Emerson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên