XtGem Forum catalog

Vật Lý

HocTap321.XtGem.Com cung cấp miễn phí tài liệu học tập lớp 9 môn Vật Lý

Bài 26: Ứng dụng của nam châm (Giải bài tập 1, 2, 3, 4)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK) Tại sao khi đóng công thức K để dòng điện chạy trong mạch điện 1 thì động cơ M

Bài 27: Lực điện từ (Giải bài tập 1, 2, 3, 4)

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK) Áp dụng quy tắc bàn tay trái, xác định chiều dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn A

Bài 28: Động cơ điện một chiều (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK) Biểu diễn lực điện từ tác dụng lên đoạn dây AB và CD qua khung dây dẫn khi có

Bài 40: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK) Hình 40.2. Hãy cho biết tia khúc xạ có nằm trong mặt phẳng tới không? Góc tới

Bài 41: Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ (Giải bài tập 1, 2, 3, 4 )

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK) Chứng minh rằng đường nối các vị trí A, I, A’ là đường truyền của tia sang từ

Bài 42: Thấu kính hội tụ (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK) Chùm tia khúc xạ ra khỏi thấu kính có đặc điểm gì mà người ta gọi thấu kính đó

Bài 47: Sự tạo ảnh trong máy ảnh (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK) Ảnh của vật trên tấm kính mở (đóng vai trò của phim) là ảnh thật hay ảnh ảo ?

Bài 43: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK) Đặt vật ở xa thấu kính và màn ở sát thấu kính. Từ từ dịch chuyển màn ra xa thấ

Bài 48: Mắt (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK) Nêu những điểm giống nhau về cấu tạo giữa con mắt và máy ảnh. Thể thủy tinh đó

Bài 49: Mắt cận và mắt lão (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

  Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK) Những biều thức nào sau đây là triệu chứng của tật cận thị ? + Khi đọc sách,

Bài 44: Thấu kính phân kì (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

Chương  3. Thấu kính phân kì – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang  121 SGK Vật Lý lớp 9 ****** Bài

Bài 50: Kính lúp (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK) Kính lúp có số bội giác càng lớn thì có tiêu cự càng dài hay càng ngắn  Hướng

Bài 51: Bài tập quang hình học (Giải bài tập 1, 2, 3)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK) Một bình hình trụ tròn có chiều cao 8 cm và đường kính 20 cm. Một học sinh đặt
Ngẫu Nhiên