XtGem Forum catalog

Bài 12: Công suất điện (Giải bài tập 1,2,3,4,5)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Hãy nhớ lại kiến thức ở lớp 8 và cho biết oat là đơn vị của đại lượng nào.


Hướng dẫn giải


Oat là đơn vị đo công suất, 1 W =


Bài 12: Công suất điện (Giải bài tập 1,2,3,4,5)


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Một dụng cụ điện hoạt động càng mạnh thì công suất của nó càng lớn. Hãy cho biết:


+ Một bóng đèn có thể lúc sáng mạnh, lúc sáng yếu thì trong trường hợp nào bóng đèn đó có công suất lớn hơn?


+ Một bếp điện được điều chỉnh lúc nóng nhiều hơn, lúc nóng ít hơn thì trong trường hợp nào bếp có công suất nhỏ hơn?


Hướng dẫn giải, , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một lượng nhỏ lời khen đáng giá bằng cả mớ khinh miệt. Một giọt khuyến khích có ích hơn cả gàu bi quan. Một chén lòng tốt tốt hơn cả tủ phê phán.
A pinch of praise is worth a pound of scorn. A dash of encouragement is more helpful than a dipper of pessimism. A cup of kindness is better than a cupboard of criticism.
William Arthur Ward
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên