The Soda Pop

Bài 47: Sự tạo ảnh trong máy ảnh (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Ảnh của vật trên tấm kính mở (đóng vai trò của phim) là ảnh thật hay ảnh ảo ? Cùng chiều hay ngược chiều với vật ? To hơn hay nhỏ hơn vật ?


Hướng dẫn giảiẢnh của vật trên phim là ảnh thật, ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật.Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Hiện tượng nào chứng tỏ vật kính của máy ảnh là thấu kính hội tụ


Hướng dẫn giải


Hiện tượng thu được ảnh thật trên phim của vật thật chứng tỏ vật kính của máy ảnh là thấu kính hội tụ.


Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)


Vẽ ảnh của vật AB đặt vuông góc trục chính của vật kính, O là quang tâm, PQ là vị trí đặt phim, khoảng cách từ vật đến vật kính là 2 m, từ phim đến vật kính là 5 cm. Hình vẽ không cần đúng tỉ lệ., , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sớm hay muộn, người thắng là người nghĩ mình có thể.
Sooner or later, those who win are those who think they can.
Paul Tournier
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên