Insane

Bài 43: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Đặt vật ở xa thấu kính và màn ở sát thấu kính. Từ từ dịch chuyển màn ra xa thấu kính cho đến khi xuất hiện ảnh rõ nét của vật ở trên màn, đó là ảnh thật. Ảnh thật cùng chiều hay ngược chiều với vật?


Hướng dẫn giải


Đối với thấu kính hội tụ, vật đặt ngoài khoảng tiêu cự và trong khoảng tiêu cự có cho ảnh không giống nhau


+ Vật đặt ngoài khoảng tiêu cự cho ảnh thật, ngược chiều với vật. Khi vật đặt rất xa thấu kính thì ảnh thật có vị trí cách thấu kính một khoảng bằng tiêu cự


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Dịch vật vào gần thấu kính hơn. Tiến hành thí nghiệm như trên, có thu được ảnh của vật trên màn nữa không? Ảnh thật hay ảo? Ảnh cùng chiều hay ngược chiều với vật?


Hướng dẫn giải+ Vật đặt trong khoảng tiêu cự cho ảnh ảo, lớn hơn vật và cùng chiều với vậtBài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK), , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người sống nhiều hơn không phải là người cao tuổi hơn, mà là người biết sử dụng cuộc sống của mình tốt hơn.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên