XtGem Forum catalog

Bài 5: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (Giải bài tập 4,5,6)

Hướng dẫn giải bài tập 4,5,6SGK Giải tích 12 cơ bản trang 44  – Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số


Bài 4. (Trang 43 SGK Giải tích cơ bản)


Bằng cách khảo sát hàm số, hãy tìm số nghiệm của các phương trình sau:

a. x3 – 3x2 + 5 = 0


Hướng dẫn giải


TXĐ: R;


y’ = 3x– 6x = 3x(x – 2); y’ = 0 ⇔ x = 0,x = 2.  • Bảng biến thiên:


Bài 5: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (Giải bài tập 4,5,6)  • Đồ thị


Bài 5: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (Giải bài tập 4,5,6)


Từ đồ thị ta thấy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất .


b. -2x3 + 3x2 – 2 = 0, , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bạn biết bạn đang yêu khi bạn không thể ngủ bởi vì hiện thực cuối cùng cũng tốt đẹp hơn giấc mơ.
You know you're in love when you can't fall asleep because reality is finally better than your dreams.
Dr Seuss
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên