Ring ring

Bài 5: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (Giải bài tập 4,5,6)

Hướng dẫn giải bài tập 4,5,6SGK Giải tích 12 cơ bản trang 44  – Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số


Bài 4. (Trang 43 SGK Giải tích cơ bản)


Bằng cách khảo sát hàm số, hãy tìm số nghiệm của các phương trình sau:

a. x3 – 3x2 + 5 = 0


Hướng dẫn giải


TXĐ: R;


y’ = 3x– 6x = 3x(x – 2); y’ = 0 ⇔ x = 0,x = 2.  • Bảng biến thiên:


Bài 5: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (Giải bài tập 4,5,6)  • Đồ thị


Bài 5: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (Giải bài tập 4,5,6)


Từ đồ thị ta thấy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất .


b. -2x3 + 3x2 – 2 = 0, , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Mận chết thay đào, đưa người khác ra thế thân gánh vác tai họa cho mình.
Lý đại đào cương.
Tôn Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên