XtGem Forum catalog

Bài 44: Thấu kính phân kì (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
Chương  3. Thấu kính phân kì – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang  121 SGK Vật Lý lớp 9


******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Hãy tìm cách nhận biết thấu kính hội tụ trong hai loại thấu kính có ở phòng thí nghiệm.


Hướng dẫn giải


Học sinh tự giải.


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Độ dày phần rìa so với phần giữa của thấu kính phân kì có gì khác với thấu kính hội tụ?


Hướng dẫn giải


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Mỗi người đều có tội với tất cả những điều tốt mình không làm.
Every man is guilty of all the good he did not do.
Voltaire
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên