Snack's 1967

Bài 44: Thấu kính phân kì (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
Chương  3. Thấu kính phân kì – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang  121 SGK Vật Lý lớp 9


******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Hãy tìm cách nhận biết thấu kính hội tụ trong hai loại thấu kính có ở phòng thí nghiệm.


Hướng dẫn giải


Học sinh tự giải.


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Độ dày phần rìa so với phần giữa của thấu kính phân kì có gì khác với thấu kính hội tụ?


Hướng dẫn giải


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trực giác giống như đọc một chữ mà không phải đánh vần thành lời. Một đứa trẻ không thể làm điều đó vì nó có quá ít kinh nghiệm. Một người trưởng thành biết chữ ấy bởi họ đã thấy nó trước đây.
Intuition is like reading a word without having to spell it out. A child can't do that because it has had so little experience. A grown
up person knows the word because they've seen it often before.
Agatha Christie
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên