Polaroid

Bài 44: Thấu kính phân kì (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
Chương  3. Thấu kính phân kì – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang  121 SGK Vật Lý lớp 9


******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Hãy tìm cách nhận biết thấu kính hội tụ trong hai loại thấu kính có ở phòng thí nghiệm.


Hướng dẫn giải


Học sinh tự giải.


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Độ dày phần rìa so với phần giữa của thấu kính phân kì có gì khác với thấu kính hội tụ?


Hướng dẫn giải


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi vẫn chưa hiểu tại sao ngày có thể vừa dài vừa ngắn: dài để sống hết quãng đời, có thể, nhưng lê thê tới nỗi chúng hòa nhập vào nhau. Chúng không còn tên nữa. Chỉ có 'ngày hôm qua' và 'ngày mai' còn ý nghĩa với tôi.
I hadn't understood how days could be both long and short at the same time: long to live through, maybe, but so drawn out that they ended up flowing into one another. They lost their names. Only 'yesterday' and 'tomorrow' still had any meaning for me.
Albert Camus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên