XtGem Forum catalog

Bài 26: Ứng dụng của nam châm (Giải bài tập 1, 2, 3, 4)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tại sao khi đóng công thức K để dòng điện chạy trong mạch điện 1 thì động cơ M ở mạch điện 2 làm việc?


Bài 26: Ứng dụng của nam châm (Giải bài tập  1, 2, 3, 4)


Hướng dẫn giải


Khi đóng công tắc K để dòng điện trong mạch 1 thì nam châm điện hút thanh sắt và đóng mạch điện 2, do đó động cơ M ở mạch 2 làm việc.


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Nghiên cứu sơ đồ hình 26.4 để nhận biết các bộ phận chính của hệ thống chuông báo động và cho biết:


– Khi đóng cửa, chuông có kêu không, tại sao?


– Tại sao chuông lại kêu khi cửa bị hé mở?


Bài 26: Ứng dụng của nam châm (Giải bài tập  1, 2, 3, 4), , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cuộc sống không bao giờ là bế tắc thực sự nếu con người dám rời bỏ những lối mòn và dũng cảm tìm ra những giá trị mới.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên