Bài 26: Ứng dụng của nam châm (Giải bài tập 1, 2, 3, 4)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tại sao khi đóng công thức K để dòng điện chạy trong mạch điện 1 thì động cơ M ở mạch điện 2 làm việc?


Bài 26: Ứng dụng của nam châm (Giải bài tập  1, 2, 3, 4)


Hướng dẫn giải


Khi đóng công tắc K để dòng điện trong mạch 1 thì nam châm điện hút thanh sắt và đóng mạch điện 2, do đó động cơ M ở mạch 2 làm việc.


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Nghiên cứu sơ đồ hình 26.4 để nhận biết các bộ phận chính của hệ thống chuông báo động và cho biết:


– Khi đóng cửa, chuông có kêu không, tại sao?


– Tại sao chuông lại kêu khi cửa bị hé mở?


Bài 26: Ứng dụng của nam châm (Giải bài tập  1, 2, 3, 4), , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cứng chống lại cứng là điều không bao giờ tốt cả.
Ngạn ngữ Đức
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Pair of Vintage Old School Fru