pacman, rainbows, and roller s

Bài 45: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Hãy làm thí nghiệm để chứng tỏ rằng không thể hứng được ảnh của vật trên màn với mọi vị trí của vật?

Hướng dẫn giải


Học sinh tự giải.


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Làm thế nào để quan sát được ảnh của vật tạo bởi thấu kính phân kì? Ảnh đó là ảnh thật hay ảnh ảo? Cùng chiều hay ngược chiều với vật?


Hướng dẫn:


Để quan sát được ảnh của vật tạo bởi thấu kính phân kì, ta phải đặt mắt trên đường truyền của chùm tia ló. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì là ảnh ảo, cùng chiều với vật.


Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)


Dựa vào kiến thức đã học ở bài trước, hãy nêu cách dựng ảnh của vật AB qua thấu kính phân kì, biết AB vuông góc với trục chính, A nằm trên trục chính., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy hưởng thụ cuộc đời. Nó không phải là buổi diễn tập.
Enjoy life. This is not a dress rehearsal.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên