Duck hunt

Vật Lý

HocTap321.XtGem.Com cung cấp miễn phí tài liệu học tập lớp 9 môn Vật Lý

Bài 52: Ánh sáng trắng và ánh sáng màu (Giải bài tập 1, 2, 3, 4)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK) Ta thu được ánh sáng màu gì khi làm thí nghiệm sau ? a) Chiếu một chùm ánh sán

Bài 53: Sự phân tích ánh sáng trắng (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK) .Hãy mô tả màu sắc của dải ánh sáng nhiều màu trong thí nghiệm 1 SGK. Hướng d

Bài 54: Sự trộn các ánh sáng màu (Giải bài tập 1, 2, 3)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK) Người ta trộn các ánh sáng màu với nhau để được gì ? Khi trộn hai ánh sáng màu

Bài 55: Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK) Đặt các vật dưới ánh sáng trắng. + Nếu thấy vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu

Bài 56: Các tác dụng của ánh sáng (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK) Hãy nêu một số hiện tượng chứng tỏ ánh sáng chiếu vào các vật sẽ làm nóng các

Bài 59: Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK) Ở các lớp dưới ta làm quen với khái niệm năng lượng. Hãy chỉ ra trong trường hợp nào dưới

Bài 60: Định luật bảo toàn năng lượng (Giải bài tập 1,2,3,4,5,6,7)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK) Hãy chỉ rõ thế năng và động năng của viên bi đã biến đổi như thế nào khi viên bi chuyển độ

Bài 61: Sản xuất điện năng – Nhiệt điện và thủy điện (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK) Hãy nhớ lại xem điện có thể được sử dụng vào những việc gì trong đời sống và sản xuất?

Bài 62: Điện gió – Điện mặt trời – Điện hạt nhân (Giải bài tập 1, 2, 3, 4)

  Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK) Hãy chỉ ra năng lượng của gió đã được biến đổi lần lượt qua các bộ phận của m

Bài 45: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK) Hãy làm thí nghiệm để chứng tỏ rằng không thể hứng được ảnh của vật trên màn với mọi vị tr

Bài 12: Công suất điện (Giải bài tập 1,2,3,4,5)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK) Hãy nhớ lại kiến thức ở lớp 8 và cho biết oat là đơn vị của đại lượng nào. Hướ

Giải bài tập Vật lý lớp 9 chính xác nhất

Hướng dẫn giải bài tập Vật lý lớp 9 CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC  * Bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu
Ngẫu Nhiên