XtGem Forum catalog

Chương 4. Từ trường – Hướng dẫn giải bài tập 5, 6, 7, 8, 9 trang 124 SGK Vật Lý lớp 11
Hướng dẫn giải bài tập  5, 6, 7, 8, 9 trang  124  SGK Vật Lý lớp 11


ĐỀ BÀI

 


Câu 5:  Phát biểu nào sau đây là sai?


Lực từ là lực tương tác


A. Giữa hai nam châm.


B. Giữa hai điện tích đứng yên.


C. Giữa hai dòng điện.


D. Giữa một nam châm và một dòng điện.


Câu 6: Phát biểu nào sau đây là đùng?, , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Mỹ thua ở Việt Nam vì Mỹ không hiểu người Việt Nam.
Võ Nguyên Giáp
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên