Duck hunt

Bài 50: Kính lúp (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Kính lúp có số bội giác càng lớn thì có tiêu cự càng dài hay càng ngắn 


Hướng dẫn giảiKính lúp có số bội giác càng lớn thì có tiêu cự càng ngắn.


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)Số bội giác nhỏ nhất của kính lúp là 1,5x. Vậy tiêu cự dài nhất của kính lúp sẽ là bao nhiêu ?


Hướng dẫn giải


Tiêu cự dài nhất của kính lúp sẽ làBài 50: Kính lúp (Giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5)Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)Qua kính lúp có ảnh thật hay ảo ? To hay nhỏ hơn vật ?, , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người ta càng yêu, người ta càng khổ. Yêu nhiều bao nhiêu, càng khổ bấy nhiêu.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên