Snack's 1967

Bài 49: Mắt cận và mắt lão (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
 


Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Những biều thức nào sau đây là triệu chứng của tật cận thị ?


+ Khi đọc sách, phải đặt sách gần mắt hơn bình thường.


+ Khi đọc sách, phải đặt sách xa mắt hơn bình thường.


+ Ngồi dưới lớp, nhìn chữ viết trên bảng thấy mờ.


+ Ngồi trong lớp, không nhìn rõ các vật ngoài sân trường.


Hướng dẫn giải


Những biểu hiện sau đây là triệu chứng của tật cận thị:


+ Khi đọc sách, phải đặt sách gần mắt hơn bình thường., , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Câu hỏi không phải là liệu bạn có sẵn sàng chết vì bạn mình không, mà là bạn có người bạn nào đáng để mình chết không?
The question is not would you die for a friend, but do you have a friend worth dying for?
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên