Bài 49: Mắt cận và mắt lão (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
 


Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Những biều thức nào sau đây là triệu chứng của tật cận thị ?


+ Khi đọc sách, phải đặt sách gần mắt hơn bình thường.


+ Khi đọc sách, phải đặt sách xa mắt hơn bình thường.


+ Ngồi dưới lớp, nhìn chữ viết trên bảng thấy mờ.


+ Ngồi trong lớp, không nhìn rõ các vật ngoài sân trường.


Hướng dẫn giải


Những biểu hiện sau đây là triệu chứng của tật cận thị:


+ Khi đọc sách, phải đặt sách gần mắt hơn bình thường., , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu không có người xấu thì sẽ chẳng có luật sư tốt.
If there were no bad people, there would be no good lawyers.
Charles Dickens
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Swatch Watches