Chương III: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế – Hướng dẫn giải bài tập 16,17,18,19 SGK toán lớp 9 tập 2 trang 16

Hướng dẫn giải bài tập Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế – SGK toán 9 cơ bản (bài 16,17,18,19 SGK toán lớp 9 tập 2 trang 16)


Bài 16. (Hướng dẫn giải trang 16 SGK Đại số 9 tập 2)


Chương III: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế – Hướng dẫn giải bài tập 16,17,18,19 SGK toán lớp 9 tập 2 trang 16

Hướng dẫn giải:


a)Chương III: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế – Hướng dẫn giải bài tập 16,17,18,19 SGK toán lớp 9 tập 2 trang 16

Từ phương trình (1) ⇔ y = 3x – 5   (3)


Thế (3) vào y trong phương trình (2): 5x + 2(3x – 5) = 23


⇔ 5x + 6x – 10 = 23 ⇔ 11x = 33 ⇔x = 3


Thay x = 3 vào (3) ta có y = 3.3 – 5 = 4.


Vậy hệ có nghiệm (x; y) = (3; 4).


b)Chương III: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế – Hướng dẫn giải bài tập 16,17,18,19 SGK toán lớp 9 tập 2 trang 16Từ phương trình (2) ⇔ 2x – y = -8 ⇔ y = 2x + 8   (3)


Thế (3) vào y trong phương trình (1): 3x + 5(2x + 8) = 1, , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đảo ngược cách bạn đối xử với người bạn đã làm điều sai trái tốt hơn là xin sự tha thứ của anh ta.
Reversing your treatment of the man you have wronged is better than asking his forgiveness.
Elbert Hubbard
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Easter eggs.