XtGem Forum catalog

Chương III: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế – Hướng dẫn giải bài tập 16,17,18,19 SGK toán lớp 9 tập 2 trang 16

Hướng dẫn giải bài tập Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế – SGK toán 9 cơ bản (bài 16,17,18,19 SGK toán lớp 9 tập 2 trang 16)


Bài 16. (Hướng dẫn giải trang 16 SGK Đại số 9 tập 2)


Chương III: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế – Hướng dẫn giải bài tập 16,17,18,19 SGK toán lớp 9 tập 2 trang 16

Hướng dẫn giải:


a)Chương III: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế – Hướng dẫn giải bài tập 16,17,18,19 SGK toán lớp 9 tập 2 trang 16

Từ phương trình (1) ⇔ y = 3x – 5   (3)


Thế (3) vào y trong phương trình (2): 5x + 2(3x – 5) = 23


⇔ 5x + 6x – 10 = 23 ⇔ 11x = 33 ⇔x = 3


Thay x = 3 vào (3) ta có y = 3.3 – 5 = 4.


Vậy hệ có nghiệm (x; y) = (3; 4).


b)Chương III: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế – Hướng dẫn giải bài tập 16,17,18,19 SGK toán lớp 9 tập 2 trang 16Từ phương trình (2) ⇔ 2x – y = -8 ⇔ y = 2x + 8   (3)


Thế (3) vào y trong phương trình (1): 3x + 5(2x + 8) = 1, , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bạn có thể có tất cả mọi thứ trong cuộc sống mà bạn muốn, nếu bạn biết giúp người khác đạt được điều họ muốn.
You can have everything in life you want, if you will just help other people get what they want.
Zig Ziglar
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên