Chương III: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế – Hướng dẫn giải bài tập 16,17,18,19 SGK toán lớp 9 tập 2 trang 16

Hướng dẫn giải bài tập Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế – SGK toán 9 cơ bản (bài 16,17,18,19 SGK toán lớp 9 tập 2 trang 16)


Bài 16. (Hướng dẫn giải trang 16 SGK Đại số 9 tập 2)


Chương III: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế – Hướng dẫn giải bài tập 16,17,18,19 SGK toán lớp 9 tập 2 trang 16

Hướng dẫn giải:


a)Chương III: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế – Hướng dẫn giải bài tập 16,17,18,19 SGK toán lớp 9 tập 2 trang 16

Từ phương trình (1) ⇔ y = 3x – 5   (3)


Thế (3) vào y trong phương trình (2): 5x + 2(3x – 5) = 23


⇔ 5x + 6x – 10 = 23 ⇔ 11x = 33 ⇔x = 3


Thay x = 3 vào (3) ta có y = 3.3 – 5 = 4.


Vậy hệ có nghiệm (x; y) = (3; 4).


b)Chương III: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế – Hướng dẫn giải bài tập 16,17,18,19 SGK toán lớp 9 tập 2 trang 16Từ phương trình (2) ⇔ 2x – y = -8 ⇔ y = 2x + 8   (3)


Thế (3) vào y trong phương trình (1): 3x + 5(2x + 8) = 1, , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tự nhiên không có nguyên tắc. Nó không phân biệt Thiện Ác.
Nature has no principles. She makes no distinction between good and evil.
Anatole France
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Snack's 1967