Chương II: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số – Hướng dẫn giải bài tập 5,6,7 SGK lớp 9 trang 45

Hướng dẫn giải bài tập Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số – SGK toán 9 cơ bản (bài 5,6,7 trang 45)


-> Chương II: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số – Hướng dẫn giải bài tập 1,2,3,4 SGK lớp 9 trang 44,45


-> Chương II: Hàm số bậc nhất – Hướng dẫn giải bài tập 8,9,10 SGK lớp 9 trang 48

-> Chương I: Căn bậc ba – Hướng dẫn giải bài tập 67,68,69 SGK lớp 9 trang 36


Bài 5. (Hướng dẫn giải trang 45 SGK Đại số 9 cơ bản)


a) Vẽ đồ thị hàm số y = x và y =2x trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy.


Chương II: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số – Hướng dẫn giải bài tập 5,6,7 SGK lớp 9 trang 45b) Đường thẳng song song với trục Ox và cắt trục Oy tại điểm có tung độ Y = 4 lần lượt cắt các đường thẳng y = 2x, y = x tại hai điểm A và B.


Tìm tọa độ của các điểm A, B và tính chu vi, diện tích của tam giác OAB theo đơn vị đo trên các trục tọa độ là xentimét.


Hướng dẫn giải:


a) Chương II: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số – Hướng dẫn giải bài tập 5,6,7 SGK lớp 9 trang 45, , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một người bạn có thể được coi là kiệt tác của tự nhiên.
A friend may well be reckoned the masterpiece of nature.
Ralph Waldo Emerson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Polaroid