The Soda Pop

Chương III: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình – Hướng dẫn giải bài tập 38,39 SGK toán lớp 9 tập 2 trang 24

Hướng dẫn giải bài tập Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình – SGK toán 9 cơ bản (bài 38.39 SGK toán lớp 9 tập 2 trang 24)


Bài 38. (Hướng dẫn giải trang 24 SGK Đại số 9 tập 2)


Nếu hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn (không có nước) thì bể sẽ đầy trong 1 giờ 20 phút. Nếu mở vòi thứ nhất trong 10 phút và vòi thứ hai trong 12 phút thì chỉ được 2/15 bể nước. Hỏi nếu mở riêng từng vòi thì thời gian để mỗi vòi chảy đầy bể là bao nhiêu ?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 38: 


Giả sử khi chảy một mình thì vòi thứ nhất chảy đầy bể trong x phút, vòi thứ hai trong y phút. Điều kiện x > 0, y > 0.


Ta có 1 giờ 20 phút = 80 phút.


Trong 1 phút vòi thứ nhất chảy được 1/x bể, vòi thứ hai chảy được 1/y bể, cả hai vòi cùng chảy được 1/80 bể nên ta được 1/x + 1/y = 1/80 (1)


Trong 10 phút vòi thứ nhất chảy được  10/x bể, trong 12 phút vòi thứ hai chảy được 12/y bể. Vì cả hai vòi cùng chảy được 2/15 bể. Ta được: 10/x + 12/y = 2/15 (2)


Giải hệ phương trình (1) và (2) ta được:

Chương III: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình – Hướng dẫn giải bài tập 38,39 SGK toán lớp 9 tập 2 trang 24

Giải ra ta được x = 120, y = 240.


Vậy nếu chảy một mình, để đầy bể vòi thứ nhất chảy trong 120 phút (2 giờ), vòi thứ hai 240 phút (4 giờ).


Bài 39. (Hướng dẫn giải trang 24 SGK Đại số 9 tập 2), , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Con người dựa vào chí khí, con hổ dựa vào uy phong.
Ngạn ngữ Trung Quốc
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên