Polaroid

Chương I: Căn bậc ba – Hướng dẫn giải bài tập 67,68,69 SGK lớp 9 trang 36

Hướng dẫn giải bài tập Căn bậc ba – SGK toán 9 cơ bản (bài 67,68,69 trang 36)


Bài 67. (Hướng dẫn giải trang 36 SGK Đại số 9 cơ bản)


Hãy tìm: 3√512; 3√-729; 3√-0,216; 3√-0,008

Hướng dẫn giải:


Phân tích số dưới dấu căn ra thừa số nguyên tố hoặc đổi thành phân số.


3√512 = 3√2= 3√(23)3= 2= 8


3√-729 = – 3√729 = – 3√36=- 3√(32)3  = – (32)= -9


3√-216 =  -3/5


3√-0,008 = -1/5


Bài 68. (Hướng dẫn giải trang 36 SGK Đại số 9 cơ bản)


Tính, , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đau khổ cũng đa dạng như con người. Một người chịu đựng những gì mình có thể.
Pain is as diverse as man. One suffers as one can.
Victor Hugo
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên