Polly po-cket

Chương I: Căn bậc ba – Hướng dẫn giải bài tập 67,68,69 SGK lớp 9 trang 36

Hướng dẫn giải bài tập Căn bậc ba – SGK toán 9 cơ bản (bài 67,68,69 trang 36)


Bài 67. (Hướng dẫn giải trang 36 SGK Đại số 9 cơ bản)


Hãy tìm: 3√512; 3√-729; 3√-0,216; 3√-0,008

Hướng dẫn giải:


Phân tích số dưới dấu căn ra thừa số nguyên tố hoặc đổi thành phân số.


3√512 = 3√2= 3√(23)3= 2= 8


3√-729 = – 3√729 = – 3√36=- 3√(32)3  = – (32)= -9


3√-216 =  -3/5


3√-0,008 = -1/5


Bài 68. (Hướng dẫn giải trang 36 SGK Đại số 9 cơ bản)


Tính, , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu yêu thì nói rằng yêu,. Không yêu hãy nói một điều cho xong.
Tục ngữ Việt Nam
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên