XtGem Forum catalog

Chương I: Bảng căn bậc hai – Hướng dẫn giải bài tập 38,39,40,41,42 SGK lớp 9 trang 23

Hướng dẫn giải bài tập Bảng căn bậc hai – SGK toán 9 cơ bản (bài 38,39,40,41,42 trang 23)


Bài 38. (Hướng dẫn giải trang 23 SGK Giải tích 9 cơ bản)


Dùng bảng số để tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau đây rồi dùng máy tính bỏ túi kiểm tra và so sánh kết quả:

5,4; 7,2; 9,5; 31; 68.


Hướng dẫn giải:


√5,4 ≈ 2,324;    √7,2 ≈ 2,683;   √9,5 ≈ 3,082;     √31 ≈ 5,568   √68 = 8,246 .


Bài 39. (Hướng dẫn giải trang 23 SGK Giải tích 9 cơ bản)


Dùng bảng số để tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau đây rồi dùng máy tính bỏ túi kiểm tra và so sánh kết quả:

115; 232; 571; 9691.


Hướng dẫn giải:


√115 = √100.1,15 = 10√1,15

Tra bảng ta được √1,15 ≈ 1,072

Vậy √115 ≈ 1,072

Tương tự ta tính được

√232 = √100.2,32 = 10√2,32 ≈ 15,23

√571 = √100.5,71 = 10√5,71 ≈ 23,89

√9691 = √100.96,91 = 10√96,91 ≈ 98,44


Bài 40. (Hướng dẫn giải trang 23 SGK Giải tích 9 cơ bản), , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Con người chỉ là sản phẩm của cách mình suy nghĩ. Anh nghĩ gì, anh sẽ trở thành cái đó.
A man is but the product of his thoughts what he thinks, he becomes.
Mahatma Gandhi
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên