80s toys - Atari. I still have

Chương I: Bảng căn bậc hai – Hướng dẫn giải bài tập 38,39,40,41,42 SGK lớp 9 trang 23

Hướng dẫn giải bài tập Bảng căn bậc hai – SGK toán 9 cơ bản (bài 38,39,40,41,42 trang 23)


Bài 38. (Hướng dẫn giải trang 23 SGK Giải tích 9 cơ bản)


Dùng bảng số để tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau đây rồi dùng máy tính bỏ túi kiểm tra và so sánh kết quả:

5,4; 7,2; 9,5; 31; 68.


Hướng dẫn giải:


√5,4 ≈ 2,324;    √7,2 ≈ 2,683;   √9,5 ≈ 3,082;     √31 ≈ 5,568   √68 = 8,246 .


Bài 39. (Hướng dẫn giải trang 23 SGK Giải tích 9 cơ bản)


Dùng bảng số để tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau đây rồi dùng máy tính bỏ túi kiểm tra và so sánh kết quả:

115; 232; 571; 9691.


Hướng dẫn giải:


√115 = √100.1,15 = 10√1,15

Tra bảng ta được √1,15 ≈ 1,072

Vậy √115 ≈ 1,072

Tương tự ta tính được

√232 = √100.2,32 = 10√2,32 ≈ 15,23

√571 = √100.5,71 = 10√5,71 ≈ 23,89

√9691 = √100.96,91 = 10√96,91 ≈ 98,44


Bài 40. (Hướng dẫn giải trang 23 SGK Giải tích 9 cơ bản), , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chúng ta phải thừa nhận rằng khổ đau của một người hoặc một quốc gia cũng là khổ đau chung của nhân loại; hạnh phúc của một người hay một quốc gia cũng là hạnh phúc của nhân loại.
We must recognize that the suffering of one person or one nation is the suffering of humanity. That the happiness of one person or nation is the happiness of humanity.
Dalai Lama
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên