Chương I: Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai – Hướng dẫn giải bài tập 58,59,60,61 SGK lớp 9 trang 32,33

Hướng dẫn giải bài tập Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai – SGK toán 9 cơ bản (bài 58,59,60,61 trang 32,33)


Bài 58. (Hướng dẫn giải trang 32 SGK Đại số 9 cơ bản)


Rút gọn các biểu thức sau:

Chương I: Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai – Hướng dẫn giải bài tập 58,59,60,61 SGK lớp 9 trang 32,33


Hướng dẫn giải:


Chương I: Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai – Hướng dẫn giải bài tập 58,59,60,61 SGK lớp 9 trang 32,33


Bài 59. (Hướng dẫn giải trang 32 SGK Đại số 9 cơ bản)


Rút gọn các biểu thức sau (với a>0, b>0) :

Chương I: Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai – Hướng dẫn giải bài tập 58,59,60,61 SGK lớp 9 trang 32,33Đáp số:


a) -√a


b) -5ab√ab


Bài 60. (Hướng dẫn giải trang 32 SGK Đại số 9 cơ bản), , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thật đáng tiếc cho những người không được sớm nếm trải thiên nhiên trong cuộc đời.
They are much to be pitied who have not been given a taste for nature early in life.
Jane Austen
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog