Chương I: Căn bậc 2 (Phần I) – Hướng dẫn giải bài tập 4.5 SGK lớp 9 trang 7

Hướng dẫn giải bài tập Căn bậc 2 – SGK toán 9 cơ bản (bài 4.5 trang 7)


Bài 4. (Hướng dẫn giải trang 7 SGK Giải tích 9 cơ bản)


Tìm số x không âm, biết:

a) √x = 15;           b) 2√x =14;


c) √x  < √2;          d) √2x < 4.


Hướng dẫn giải:


a) Vận dụng điều lưu ý trong phần tóm tắt kiến thức: “Nếu a ≥ 0 thì a = (√a)2″:


Ta có x = (√x)2 = 152 = 225;


b) Từ 2√x = 14 suy ra √x = 14:2 = 7


Vậy x = (√x)2  = 72 = 49.


c) HD: Vận dụng định lí trong phần tóm tắt kiến thức., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Anh có yêu cuộc sống không? Vậy đừng lãng phí thời gian, vì đó là vật liệu của cuộc sống.
Do you love life? Then do not squander time, for that is the stuff life is made of.
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Ring ring