Insane

Bài 37. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập Bài 37. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên lớp 12 môn địa lý

BÀI 37

VẤN ĐỀ KHAI THÁC THẾ MẠNH Ở TÂY NGUYÊN


1. Khái quát chung

a. Vị  trí địa lí và lãnh thổ:


- Diện tích: 54,7 nghìn km2 chiếm 16,9% diện tích cả nước.

- Dân số: 4,9 tr.người (2006)

- Mật độ dân số: 86 người/km2.

- Bao gồm 5 tỉnh là Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lắk, Đăk Nông và Lâm Đồng.

- Tiếp giáp: DHNTB, Đông Nam Bộ, Campuchia và Lào. Đây là vùng duy nhất ở nước ta không giáp biển.

=>        + Vùng duy nhất không giáp biển.

            + Dân cư thưa thớt, địa bàn cư trú của nhiếu đồng bào dân tộc ít người.

            + Có vị trí đặc biệt về xây dựng quốc phòng và kinh tế.


b. Các thế mạnh và hạn chế của vùng

2. Phát triển cây công nghiệp lâu năm


- Là vùng có nhiều tiềm năng phát triển cây công nghiệp

+ Khí hậu có tính chất cận xích đạo nóng ẩm quanh năm.

+ Có các c. nguyên xếp tầng đất đỏ ba dan

+ Thu hút được nhiều lao động, cơ sở chế biến được cải thiện

- Hiện trạng sản xuất và phân bố


3. Khai thác và chế biến lâm sản

* Hiện trạng:

- Là vùng giàu có về tài nguyên rừng so với các vùng khác trên cả nước

- Nạn phá rừng ngày càng gia tăng

* Hậu quả:

- Giảm sút nhanh lớp phủ rừng và trữ  lượng gỗ

- Đe dọa môi trường sống của các loài động vật

- Hạ mức nước ngầm vào mùa khô

* Biện pháp: khai tác hợp lí tài nguyên rừng.


4. Khai thác thủy năng kết hợp với thủy lợi

* Ý nghĩa:

- phát triển ngành công nghiệp năng lượng.

- Đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng cho các nhà máy luyện nhôm.

- Cung cấp nước tưới vào mùa khô, tiêu nước vào màu mưa.

- Phát triển du lịch, nuôi trồng thủy sản., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cái ác luôn xuất hiện trên thế giới này qua mội vài thiên tài nào đó.
Evil always turns up in this world through some genius or other.
Denis Diderot
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên