Polaroid

CHƯƠNG 4: HIDROCACBON – NHIÊN LIỆU.BENZEN. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 125 SGK Hóa lớp 9 cơ bản
CHƯƠNG 4: HIDROCACBON – NHIÊN LIỆU.BENZEN.

Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 125 SGK Hóa lớp 9 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết : Benzen

I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ


Benzen C6H6 là chất lỏng, không màu, không tan trong nước, nhẹ hơn nước, độc.


Benzen hòa tan nhiều chất như: dầu ăn, cao su, nến, iot..


II. CẤU TẠO PHÂN TỬ


CHƯƠNG 4: HIDROCACBON – NHIÊN LIỆU.BENZEN. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 125 SGK Hóa lớp 9 cơ bản


III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC


Từ công thức cấu tạo của benzen, ta thấy sáu nguyên tử cacbon liên kết với nhau tạo thành vòng sáu cạnh đều, có ba liên kết đôi xen kẽ ba liên kết đơn.


–  Tác dụng với oxi:, , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nghệ thuật lớn nhất của cuộc đời là cảm xúc, cảm xúc rằng chúng ta đang sống, dù có là sống trong đau khổ.
The great art of life is sensation, to feel that we exist, even in pain.
Lord Byron
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên