Polly po-cket

CHƯƠNG 4: HIDROCACBON – NHIÊN LIỆU.BENZEN. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 125 SGK Hóa lớp 9 cơ bản
CHƯƠNG 4: HIDROCACBON – NHIÊN LIỆU.BENZEN.

Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 125 SGK Hóa lớp 9 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết : Benzen

I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ


Benzen C6H6 là chất lỏng, không màu, không tan trong nước, nhẹ hơn nước, độc.


Benzen hòa tan nhiều chất như: dầu ăn, cao su, nến, iot..


II. CẤU TẠO PHÂN TỬ


CHƯƠNG 4: HIDROCACBON – NHIÊN LIỆU.BENZEN. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 125 SGK Hóa lớp 9 cơ bản


III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC


Từ công thức cấu tạo của benzen, ta thấy sáu nguyên tử cacbon liên kết với nhau tạo thành vòng sáu cạnh đều, có ba liên kết đôi xen kẽ ba liên kết đơn.


–  Tác dụng với oxi:, , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chúng ta phải thừa nhận rằng khổ đau của một người hoặc một quốc gia cũng là khổ đau chung của nhân loại; hạnh phúc của một người hay một quốc gia cũng là hạnh phúc của nhân loại.
We must recognize that the suffering of one person or one nation is the suffering of humanity. That the happiness of one person or nation is the happiness of humanity.
Dalai Lama
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên