Lamborghini Huracán LP 610-4 t

CHƯƠNG 4: HIDROCACBON – NHIÊN LIỆU.BENZEN. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 125 SGK Hóa lớp 9 cơ bản
CHƯƠNG 4: HIDROCACBON – NHIÊN LIỆU.BENZEN.

Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 125 SGK Hóa lớp 9 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết : Benzen

I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ


Benzen C6H6 là chất lỏng, không màu, không tan trong nước, nhẹ hơn nước, độc.


Benzen hòa tan nhiều chất như: dầu ăn, cao su, nến, iot..


II. CẤU TẠO PHÂN TỬ


CHƯƠNG 4: HIDROCACBON – NHIÊN LIỆU.BENZEN. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 125 SGK Hóa lớp 9 cơ bản


III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC


Từ công thức cấu tạo của benzen, ta thấy sáu nguyên tử cacbon liên kết với nhau tạo thành vòng sáu cạnh đều, có ba liên kết đôi xen kẽ ba liên kết đơn.


–  Tác dụng với oxi:, , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự mỉa mai tối thượng của cuộc đời là chẳng ai thoát khỏi nó mà còn sống.
The supreme irony of life is that hardly anyone gets out of it alive.
Robert A Heinlein
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên