XtGem Forum catalog

Soạn bài: Trích diễm thi tập

HocTap321 hướng dẫn Soạn bài: Trích diễm thi tập ngữ văn lớp 10
Hướng dẫn soạn bài: Trích diễm thi tập (Hoàng Đức Lương)


Câu 1:


a.


Trong phần đầu của bài tựa, tác giả trình bày bốn lí do chủ quan khiến thơ văn không lưu truyền hết ở đời:


- Lí do thứ nhất: Chỉ có thi nhân mới thấy được cái hay, cái đẹp của thi ca. Có thể đặt tên cho lí do này là "ít người am hiểu"


- Lí do thứ hai: Người có học thì bận rộn chốn quan trường hoặc lận đận trong khoa cử, ít để ý đến thơ ca. Có thể đặt tên cho lí do này là: "Danh sĩ bận rộn".


- Lí do thứ ba: Có người quan tâm đến thơ ca nhưng không đủ năng lực và kiên trì, Có thể đặt tên cho lí do này là: "Thiếu người tâm huyết".


- Lí do thứ tư: Triều đình chưa quan tâm. Có thể đặt tên cho lí do này là: "Chưa có lệnh vua"...


Lí do thuộc về khách quan


- Thời gian làm hủy hoại sách vở: "trải qua triều đại lâu dài ... tan nát trôi chìm".


- Chiến tranh, hỏa hoạn làm sách vở rách nát, mai một: "... trải qua mấy lần binh lửa ... rách nát tan tành"., , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ở đâu nghe thấy lời thề, hãy suy ngẫm về cái xấu.
Ngạn ngữ Nga
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên