Soạn bài: Trích diễm thi tập

HocTap321 hướng dẫn Soạn bài: Trích diễm thi tập ngữ văn lớp 10
Hướng dẫn soạn bài: Trích diễm thi tập (Hoàng Đức Lương)


Câu 1:


a.


Trong phần đầu của bài tựa, tác giả trình bày bốn lí do chủ quan khiến thơ văn không lưu truyền hết ở đời:


- Lí do thứ nhất: Chỉ có thi nhân mới thấy được cái hay, cái đẹp của thi ca. Có thể đặt tên cho lí do này là "ít người am hiểu"


- Lí do thứ hai: Người có học thì bận rộn chốn quan trường hoặc lận đận trong khoa cử, ít để ý đến thơ ca. Có thể đặt tên cho lí do này là: "Danh sĩ bận rộn".


- Lí do thứ ba: Có người quan tâm đến thơ ca nhưng không đủ năng lực và kiên trì, Có thể đặt tên cho lí do này là: "Thiếu người tâm huyết".


- Lí do thứ tư: Triều đình chưa quan tâm. Có thể đặt tên cho lí do này là: "Chưa có lệnh vua"...


Lí do thuộc về khách quan


- Thời gian làm hủy hoại sách vở: "trải qua triều đại lâu dài ... tan nát trôi chìm".


- Chiến tranh, hỏa hoạn làm sách vở rách nát, mai một: "... trải qua mấy lần binh lửa ... rách nát tan tành"., , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chúng ta không bao giờ đạt được hòa bình trên thế giới, ngoại trừ chúng ta phải thực sự có hòa bình trong chính mình.
We can never obtain peace in the outer world until we make peace with ourselves.
Dalai Lama
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

pacman, rainbows, and roller s