XtGem Forum catalog

CHƯƠNG 2: KIM LOẠI.SẮT. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5 trang 60 SGK Hóa lớp 9 cơ bản
CHƯƠNG 2: KIM LOẠI.SẮT.

Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5 trang 60 SGK Hóa lớp 9 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết :

I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ


Sắt là kim loại màu trắng xám, khi dạng bột có màu đen. Sắt có tính nhiễm từ (bị nam châm hút và sắt cũng có thể nhiễm từ trở thành nam châm). Khối lượng riêng D = 7,86g/cm3, nóng chảy ở 1539°c. Sắt dẻo nên dễ rèn.


II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC


Sắt là kim loại có hóa trị II và III.


1. Tác dụng với phi kim


a) Tác dụng với oxi.


3Fe + 202 → Fe304 (oxit sắt từ, sắt có hóa trị II và III)


b) Tác dụng với phi kim khác., , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cái gì bạn không giữ được trong miệng thì cũng không giữ được ở trong nhà.
Ngạn ngữ Nga
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên