XtGem Forum catalog

CHƯƠNG 2: KIM LOẠI.SẮT. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5 trang 60 SGK Hóa lớp 9 cơ bản
CHƯƠNG 2: KIM LOẠI.SẮT.

Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5 trang 60 SGK Hóa lớp 9 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết :

I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ


Sắt là kim loại màu trắng xám, khi dạng bột có màu đen. Sắt có tính nhiễm từ (bị nam châm hút và sắt cũng có thể nhiễm từ trở thành nam châm). Khối lượng riêng D = 7,86g/cm3, nóng chảy ở 1539°c. Sắt dẻo nên dễ rèn.


II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC


Sắt là kim loại có hóa trị II và III.


1. Tác dụng với phi kim


a) Tác dụng với oxi.


3Fe + 202 → Fe304 (oxit sắt từ, sắt có hóa trị II và III)


b) Tác dụng với phi kim khác., , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi yêu cuộc sống. Đôi lúc tôi đau khổ tới dữ dội, sâu sắc, tuyệt vọng, lấp đầy bởi muộn phiền; nhưng qua tất cả, tôi vẫn biết khá chắc chắn rằng được sống là một điều tuyệt diệu.
I like living. I have sometimes been wildly, despairingly, acutely miserable, racked with sorrow; but through it all I still know quite certainly that just to be alive is a grand thing.
Agatha Christie
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên