Ring ring

CHƯƠNG 2: KIM LOẠI.DÃY HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5 trang 54 SGK Hóa lớp 9 cơ bản
CHƯƠNG 2: KIM LOẠI.DÃY HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI.

Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5 trang 54 SGK Hóa lớp 9 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết :

DÃY HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI


1. Dãy hoạt động hóa học của kim loại là gì?


Dãy hoạt động hóa học của kim loại là dãy các kim loại được sắp xếp theo chiều giàm dần mức độ hoạt động hóa học của chúng.


Dãy hoạt động của một số kim loại:


K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au


2. Dãy hoạt động hóa học có ý nghĩa như thế nào?


Dãy hoạt động hóa học của kim loại cho biết:


a) Mức độ hoạt động hóa học của các kim loại giảm dần từ trái sang phải., , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự cao cả của con người nằm trong sức mạnh tư tưởng.
Ngạn ngữ Anh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên