Polaroid

CHƯƠNG 2: KIM LOẠI.DÃY HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5 trang 54 SGK Hóa lớp 9 cơ bản
CHƯƠNG 2: KIM LOẠI.DÃY HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI.

Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5 trang 54 SGK Hóa lớp 9 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết :

DÃY HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI


1. Dãy hoạt động hóa học của kim loại là gì?


Dãy hoạt động hóa học của kim loại là dãy các kim loại được sắp xếp theo chiều giàm dần mức độ hoạt động hóa học của chúng.


Dãy hoạt động của một số kim loại:


K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au


2. Dãy hoạt động hóa học có ý nghĩa như thế nào?


Dãy hoạt động hóa học của kim loại cho biết:


a) Mức độ hoạt động hóa học của các kim loại giảm dần từ trái sang phải., , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Lý do tại sao người ta không phục tùng chúng ta là bởi họ thấy bùn trong đáy mắt chúng ta.
The reason why men do not obey us, is because they see the mud at the bottom of our eye.
Ralph Waldo Emerson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên