XtGem Forum catalog

CHƯƠNG 2: KIM LOẠI.DÃY HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5 trang 54 SGK Hóa lớp 9 cơ bản
CHƯƠNG 2: KIM LOẠI.DÃY HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI.

Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5 trang 54 SGK Hóa lớp 9 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết :

DÃY HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI


1. Dãy hoạt động hóa học của kim loại là gì?


Dãy hoạt động hóa học của kim loại là dãy các kim loại được sắp xếp theo chiều giàm dần mức độ hoạt động hóa học của chúng.


Dãy hoạt động của một số kim loại:


K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au


2. Dãy hoạt động hóa học có ý nghĩa như thế nào?


Dãy hoạt động hóa học của kim loại cho biết:


a) Mức độ hoạt động hóa học của các kim loại giảm dần từ trái sang phải., , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi vẫn chưa hiểu tại sao ngày có thể vừa dài vừa ngắn: dài để sống hết quãng đời, có thể, nhưng lê thê tới nỗi chúng hòa nhập vào nhau. Chúng không còn tên nữa. Chỉ có 'ngày hôm qua' và 'ngày mai' còn ý nghĩa với tôi.
I hadn't understood how days could be both long and short at the same time: long to live through, maybe, but so drawn out that they ended up flowing into one another. They lost their names. Only 'yesterday' and 'tomorrow' still had any meaning for me.
Albert Camus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên