XtGem Forum catalog

CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIDROCACBON – POLIME.LUYỆN TẬP. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 4, 5, 6, 7 trang 149 SGK Hóa lớp 9 cơ bản
CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIDROCACBON – POLIME.LUYỆN TẬP.

Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 4, 5, 6, 7 trang 149 SGK Hóa lớp 9 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết : Luyện tập rượu etylic, axit axetic và chất béo


Bài 1.(Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Đề bài :


Cho các chất sau : rượu etylic, axit axetic, chất béo. Hỏi :


a) Phân tử chất nào có nhóm – OH ? Nhóm –COOH ?


b) Chất nào tác dụng được với K ; Zn ; NaOH ; K2CO3 ?


Viết các phương trình phản ứng hóa học.


Lời giải., , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thành công và hạnh phúc nằm trong bạn. Quyết tâm hạnh phúc, và niềm vui sẽ đi cùng bạn để hình thành đạo quân bất khả chiến bại chống lại nghịch cảnh.
Your success and happiness lies in you. Resolve to keep happy, and your joy and you shall form an invincible host against difficulties.
Helen Keller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên