Polaroid

CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ.MỘT SỐ MUỐI QUAN TRỌNG. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5 trang 36 SGK Hóa lớp 9 cơ bản
CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ.MỘT SỐ MUỐI QUAN TRỌNG.

Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5 trang 36 SGK Hóa lớp 9 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết :

I. MUỐI NATRI CLORUA NaCl


1. Trạng thái tự nhiên


Natri clorua có trong nước biển. Cho nước biển bay hơi, ta được chất rắn là hỗn hợp của nhiều muối, thành phần chính là NaCl (trong 1m3 nước biển có hòa tan chừng 27kg NaCl, 5kg MgCl, 1kg CaSO4 và một khối lượng nhỏ những muối khác).


Ngoài ra, trong long đất cũng chứa một khối lượng muối natri clorua kết tinh gọi là muối mỏ.


Những mỏ muối có nguồn gốc từ những hồ nước mặn đã cạn đi từ hàng triệu năm.


2. Cách khai thác


* Ở những nơi có biển hoặc hồ nước mặn, người ta khai thác NaCl từ nước mặn trên. Cho nước mặn bay hơi từ từ, thu được muối kết tinh.


* Ở những nơi có mỏ muối, người ta đào hầm hoặc giếng sâu đến mỏ muối để lấy muối lên., , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đục nước bắt cá, lợi dụng tình thế để ra tay đạt mục đích.
Hỗn thủy mạc ngư.
Tôn Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên