Lamborghini Huracán LP 610-4 t

CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIDROCACBON – POLIME.GLUCOZO. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 152 SGK Hóa lớp 9 cơ bản
CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIDROCACBON – POLIME.GLUCOZO.

Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 152 SGK Hóa lớp 9 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết : Glucozơ

I. Trạng thái thiên nhiên và tính chất vật lí:


– Glucozơ C6H12O6 có nhiều trong quả chin (đặc biệt là trong quả nho) glucozơ cũng có trong cơ thể người và động vật.


– Glucozơ là chất kết tinh không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước.


II.Tính chất hóa học


1. Tác dụng với dung dịch nitrat bạc trong ammoniac (phản ứng tráng bạc)


CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIDROCACBON – POLIME.GLUCOZO. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 152 SGK Hóa lớp 9 cơ bản


III. Ứng dụng


Glucozơ được dùng để pha huyết thanh; tráng gương, tráng ruột phích, sản xuất rượu etylic…, , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Toàn bộ nghệ thuật của sự giáo dục là nghệ thuật đánh thức sự tò mò bản năng của những trí óc non trẻ nhằm thỏa mãn nó sau đó.
The whole art of teaching is only the art of awakening the natural curiosity of young minds for the purpose of satisfying it afterwards.
Anatole France
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên