CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIDROCACBON – POLIME.GLUCOZO. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 152 SGK Hóa lớp 9 cơ bản
CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIDROCACBON – POLIME.GLUCOZO.

Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 152 SGK Hóa lớp 9 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết : Glucozơ

I. Trạng thái thiên nhiên và tính chất vật lí:


– Glucozơ C6H12O6 có nhiều trong quả chin (đặc biệt là trong quả nho) glucozơ cũng có trong cơ thể người và động vật.


– Glucozơ là chất kết tinh không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước.


II.Tính chất hóa học


1. Tác dụng với dung dịch nitrat bạc trong ammoniac (phản ứng tráng bạc)


CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIDROCACBON – POLIME.GLUCOZO. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 152 SGK Hóa lớp 9 cơ bản


III. Ứng dụng


Glucozơ được dùng để pha huyết thanh; tráng gương, tráng ruột phích, sản xuất rượu etylic…, , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bạn quyết định mình là ai và mình tin gì trong từng khoảng khắc mỗi ngày. Bạn có cơ hội thứ hai, trong từng giây phút.
You decide every moment of every day who you are and what you believe in. You get a second chance, every second.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Disneyland 1972 Love the old s