Polly po-cket

CHƯƠNG 4: HIDROCACBON – NHIÊN LIỆU.AXETILEN. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5 trang 122 SGK Hóa lớp 9 cơ bản
CHƯƠNG 4: HIDROCACBON – NHIÊN LIỆU.AXETILEN.

Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5 trang 122 SGK Hóa lớp 9 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết : Axetilen

ITÍNH CHẤT VẬT LÍ


Axetilen C2Hlà chất khí, không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí, ít tan trong nước.


II. CẤU TẠO PHÂN TỬ


Trong phân tử axetilen có một liên kết ba giữa hai nguyên tử cacbon. Công thức cấu tạo của axetilen H – C = C- H; viết gọn HC =CH.


III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC


1. Tác dụng với oxi:


Khi đốt trong không khí, axetilen cháy với ngọn lửa sáng, tỏa nhiều nhiệt


CHƯƠNG 4: HIDROCACBON – NHIÊN LIỆU.AXETILEN. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5 trang 122 SGK Hóa lớp 9 cơ bản, , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đời sống, Đời chết. Đời cười, Đời khóc. Đời thử và Đời bỏ cuộc. Nhưng Đời trông khác biệt trong mắt của mỗi người.
Life lives, life dies. Life laughs, life cries. Life gives up and life tries. But life looks different through everyone’s eyes.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên