XtGem Forum catalog

CHƯƠNG 4: HIDROCACBON – NHIÊN LIỆU.AXETILEN. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5 trang 122 SGK Hóa lớp 9 cơ bản
CHƯƠNG 4: HIDROCACBON – NHIÊN LIỆU.AXETILEN.

Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5 trang 122 SGK Hóa lớp 9 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết : Axetilen

ITÍNH CHẤT VẬT LÍ


Axetilen C2Hlà chất khí, không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí, ít tan trong nước.


II. CẤU TẠO PHÂN TỬ


Trong phân tử axetilen có một liên kết ba giữa hai nguyên tử cacbon. Công thức cấu tạo của axetilen H – C = C- H; viết gọn HC =CH.


III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC


1. Tác dụng với oxi:


Khi đốt trong không khí, axetilen cháy với ngọn lửa sáng, tỏa nhiều nhiệt


CHƯƠNG 4: HIDROCACBON – NHIÊN LIỆU.AXETILEN. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5 trang 122 SGK Hóa lớp 9 cơ bản, , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một giáo viên tốt hữu dụng hơn cả trăm thầy tu.
One good schoolmaster is of more use than a hundred priests.
Thomas Paine
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên