Speaking Unit 11 Lớp 12 Trang 122

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 unit 11 book speaking trang 122 SGK. Theo cặp, hỏi và trả lời về thói quen đọc sách cùa nhau, dùng các câu hòi trong bài hội thoại.

UNIT 11: BOOK

SPEAKING (NÓI)

 

Task 1. Theo cặp, em hãy hoàn tất bài hội thoại sau và luyện đọc.

Conversation 1.

A: What sort of books do you like to read?

B: How do you often read books?

A: When do you often read books?

Task 2. Theo cặp, hỏi và trả lời về thói quen đọc sách cùa nhau, dùng các câu hòi trong bài hội thoại.

A. What sort of books do you read?, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Những đứa con trai không biết tán gái, một khi yêu ai đó thì họ yêu rất thật lòng.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

The Soda Pop