80s toys - Atari. I still have

BÀI 10. Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) - Tự nhiên và dân cư (Tiết 1)

HocTap321 hướng dẫn giải BÀI 10. Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) - Tự nhiên và dân cư (Tiết 1) sgk địa lý 11


mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black">BÀI 10

CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA (TRUNG QUỐC)
"Times New Roman";color:black">mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black">TỰ NHIÊN VÀ DÂN CƯ (TIẾT 1) mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black">color:black">I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ LÃNH THỔ "Times New Roman";color:black">color:black">Diện tích:  9572,8 triệu km2.

Dân số: 1303,7 triệu người (2005)

Thủ đô: Bắc Kinhcolor:black">- Diện tích lớn thứ 4 trên thế giới.

- Giáp 14 nước nhưng biên giới là núi cao và hoang mạc ở phía tây, nam và bắc.

- Phía Đông giáp biển, gần với Nhật Bản, Hàn Quốc, Đông Nam Á (trong đó có Việt Nam).color:black">II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN "Times New Roman";color:black">
, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không ai có thể hạnh phúc mà không có bạn bè, hay chắc chắn về bạn bè mình cho tới khi gặp bất hạnh.
No man can be happy without a friend, nor be sure of his friend till he is unhappy.
Thomas Fuller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên