Bài 54: Polime
Tóm tắt lý thuyết : Polime


I. Polime và phân loại polime


– Polime là những chất có phân tử khối rất lớn do nhiều mắt xích liên kết với nhau tạo nên.

– Dựa vào nguồn gốc, polime được chia thành hai loại chính:


* Polime thiện nhiên (có sẵn trong tự nhiên): tinh bột, xenlulozơ, tơ tằm, cao su thiên nhiên…


* Polime tổng hợp (do con người tổng hợp): cao su buna, poli (vinyl clorua)…


II. Cấu tạo của một số polime


III. Ứng dụng


Polime được ứng dụng trong đời sống và kĩ thuật dưới các dạng khác nhau, như: chất béo và vật liệu compozit, tơ, cao su…


Hướng dẫn giải bài tập


Đề bài :


Chọn câu đúng nhất trong các câu sau:, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Từ sự cao cả đến sự lố bịch, chỉ cách nhau một bước.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Easter eggs.