XtGem Forum catalog

CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ.LUYỆN TẬP : MỘT SỐ TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT VÀ AXIT. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 21 SGK Hóa lớp 9 cơ bản
CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ.LUYỆN TẬP : MỘT SỐ TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT VÀ AXIT.

Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 21 SGK Hóa lớp 9 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết :

Bài 1.(Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Đề bài :


Có những oxit sau: SO2, CuO, Na2O, CO2. Hãy cho biết những oxit nào tác dụng được với


a) Nước


b) Axit clohiđric


c) Natri hiđroxit


Viết các phương trình hóa học.


Bài giải:, , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tự nhiên không bao giờ lừa gạt chúng ta; chính chúng ta tự lừa dối mình.
Nature never deceives us; it is we who deceive ourselves.
Jean Jacques Rousseau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên