Lamborghini Huracán LP 610-4 t

CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ.LUYỆN TẬP : MỘT SỐ TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT VÀ AXIT. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 21 SGK Hóa lớp 9 cơ bản
CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ.LUYỆN TẬP : MỘT SỐ TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT VÀ AXIT.

Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 21 SGK Hóa lớp 9 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết :

Bài 1.(Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Đề bài :


Có những oxit sau: SO2, CuO, Na2O, CO2. Hãy cho biết những oxit nào tác dụng được với


a) Nước


b) Axit clohiđric


c) Natri hiđroxit


Viết các phương trình hóa học.


Bài giải:, , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Con người cần ít đổ rắc rối của mình lên môi trường xung quanh, và học cách thể hiện ý chí
trách nhiệm cá nhân trong lĩnh vực niềm tin và đạo đức.
Man must cease attributing his problems to his environment, and learn again to exercise his will
his personal responsibility in the realm of faith and morals.
Albert Schweitzer
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên