XtGem Forum catalog

CHƯƠNG 3: SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC.LUYỆN TẬP : PHI KIM – SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 , 6 trang 103 SGK Hóa lớp 9 cơ bản
CHƯƠNG 3: SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC.LUYỆN TẬP : PHI KIM.

Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 , 6 trang 103 SGK Hóa lớp 9 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết :

Bài 1.(Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Đề bài :


Căn cứ vào sơ đồ 1, hãy viết các phương trình hoá học với phi kim cụ thể là lưu huỳnh.


HS tự giải.


Bài 2.(Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Đề bài :


Hãy viết các phương trình hoá học biểu diễn tính chất hoá học của clo theo sơ đồ 2.


HS tự giải., , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nhiệm vụ quan trọng nhất của nền văn minh là dạy cho con người biết tư duy.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên