Duck hunt

CHƯƠNG 3: SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC.LUYỆN TẬP : PHI KIM – SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 , 6 trang 103 SGK Hóa lớp 9 cơ bản
CHƯƠNG 3: SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC.LUYỆN TẬP : PHI KIM.

Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 , 6 trang 103 SGK Hóa lớp 9 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết :

Bài 1.(Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Đề bài :


Căn cứ vào sơ đồ 1, hãy viết các phương trình hoá học với phi kim cụ thể là lưu huỳnh.


HS tự giải.


Bài 2.(Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Đề bài :


Hãy viết các phương trình hoá học biểu diễn tính chất hoá học của clo theo sơ đồ 2.


HS tự giải., , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu bạn thấy một người bạn không có nụ cười, hãy lấy nụ cười của mình cho người đó.
If you see a friend without a smile; give him one of yours.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên