XtGem Forum catalog

Chương VI : Ngành động vật có xương sống – Cấu tạo trong của thỏ – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 7 trang 155
Chương VI : Ngành động vật có xương sống – Cấu tạo trong của thỏ – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 7 trang 155


I – BỘ XƯƠNG VÀ HỆ CƠ

1. Bộ xương


Bộ xương thò gồm nhiều xương khớp với nhau tạo thành một bộ khung và các khoang, làm nhiệm vụ định hình, nâng đờ, bảo vệ và vận động của cơ thể.

2. Hệ cơ

Sự vận động của cơ thể là nhờ các cơ bám vào xương và các cơ co dãn giúp con vật di chuyến dễ dàng.

ở thỏ. cũng như ở mọi thú khác, xuất hiện cơ hoành chia khoang cơ thể thành khoang ngực và khoang bụng. Cơ hoành cùng với các cơ liên sườn tham gia vào quá trinh thõng khí ở phổi.

II- CÁC CƠ QUAN DINH DƯỠNG

1. Tiêu hoá


Chương VI : Ngành động vật có xương sống – Cấu tạo trong của thỏ – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 7 trang 155


Cấu tạo trong của thỏ ( cái )


Hệ tiêu hoá của thỏ gồm các bộ phận giông như những động vật có xương sống ở cạn. nhưng có biến đổi thích nghi với đời sống “gặm nhấm, cây cỏ và củ… thể hiện ở các răng cửa cong sắc như lưỡi bào và thường xuyên mọc dài, thiếu răng nanh, ràng hàm kiểu nghiền. Ruột dài với manh tràng lớn (ruột tịt) là nơi tiêu hoá xenlulôzơ.


2. Tuần hoàn và hô hấp


Các bộ phận quan trọng của hệ tuần hoàn và hô hấp là tim và phôi được bảo vệ trong khoang ngực.

Hệ tuần hoàn ở thỏ, cũng như mọi thú khác gồm tim 4 ngăn cùng với hệ mạch tạo thành 2 vòng tuần hoàn (hình 47.3). Máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi đảm bảo sự trao đồi chất mạnh ờ thỏ. Thỏ là động vật hằng nhiệt.


Chương VI : Ngành động vật có xương sống – Cấu tạo trong của thỏ – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 7 trang 155

Hệ hô hấp gồm khí quàn, phế quản và phổi.

Phổi lớn gồm nhiều túi phối (phê nang) với mạng mao mạch dày đặc bao quanh giúp sự trao đổi khí dễ dàng.

Sự thông khí ờ phổi thực hiện được nhờ sự co dãn các cơ liên sườn và cơ hoành.

3. Bài tiết

Hệ bài tiết gồm đôi thận sau có cấu tạo tiến bộ nhất trong các động vật có xương sống.

III – THẨN KINH VÀ GIÁC QUAN

Ở thỏ các phần của não, đặc biệt là bán cầu não và tiểu não phát triển, che lấp các phần khác của não. Bán cầu não là trung ương của các phản xạ phức tạp. Tiểu não phát triển liên quan tới các cử động phức tạp ờ thỏ (hình 47.4)., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Phương cách tốt nhất để chống lại cái xấu là lánh xa nó.
Ngạn ngữ Anh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên