XtGem Forum catalog

Soạn bài: Ôn tập phần Tiếng Việt

HocTap321 hướng dẫn Soạn bài: Ôn tập phần Tiếng Việt ngữ văn lớp 10
Hướng dẫn soạn bài: Ôn tập phần Tiếng Việt


Câu 1:


- Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ là một trong những hoạt động cơ bản của con người. Nhờ ngôn ngữ và giao tiếp, con người trao đổi thông tin, bộc lộ thái độ, tình cảm ... để tổ chức xã hội hoạt động.


- Các nhân tố giao tiếp bao gồm:


    + Nhân vật giao tiếp: là những người tham gia giao tiếp.


    + Nội dung giao tiếp, tức thông tin, thông điệp, ngôn bản ...


    + Mục đích giao tiếp (gọi tắt là đích) là chủ đích mà các hành vi giao tiếp hướng tới.


    + Hoàn cảnh giao tiếp: gồm thời gian, địa điểm, phương tiện, cách thức giao tiếp.


- Trong hoạt động giao tiếp có những quá trình sau đây:


    + Quá trình tạo lập văn bản (nói, viết).


    + Quá trình tiếp nhận văn bản (nghe, đọc)., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không thể có tự do thật sự mà không có tự do vấp ngã.
There can be no real freedom without the freedom to fail.
Erich Fromm
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên