Disneyland 1972 Love the old s

Bài 4: Một số axit quan trọng (giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ.MỘT SỐ AXIT QUAN TRỌNG.

Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 19 SGK Hóa lớp 9 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết :

A. Axit clohiđric HCl


I. Tính chất


1. Tính chất vật lí: Khi hòa tan khí HCl vào nước ta thu được dung dịch HCl


Dung dịch HCl đậm đặc là dung dịch bão hòa hiđroclorua, có nồng độ khoảng 37%, từ đây ta có thể pha chế thành dung dịch HCl có nồng độ khác nhau.


2. Tính chất hóa học: HCl là một axit mạnh, có đầy đủ tính chất của một axit mạnh


a) làm đổi màu quỳ tím thành đỏ.


b) tác dụng với nhiều kim loại (Mg, Al, Zn, Fe,…) tạo thành muối clorua và giải phóng khí hiđro


c) Tác dụng với bazơ tạo thành muối và nước., , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Phản kháng là nền tảng thực sự của tự do. Những kẻ dễ bảo hẳn phải là nô lệ.
Disobedience is the true foundation of liberty. The obedient must be slaves.
Henry David Thoreau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên