Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Bài 4: Một số axit quan trọng (giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ.MỘT SỐ AXIT QUAN TRỌNG.

Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 19 SGK Hóa lớp 9 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết :

A. Axit clohiđric HCl


I. Tính chất


1. Tính chất vật lí: Khi hòa tan khí HCl vào nước ta thu được dung dịch HCl


Dung dịch HCl đậm đặc là dung dịch bão hòa hiđroclorua, có nồng độ khoảng 37%, từ đây ta có thể pha chế thành dung dịch HCl có nồng độ khác nhau.


2. Tính chất hóa học: HCl là một axit mạnh, có đầy đủ tính chất của một axit mạnh


a) làm đổi màu quỳ tím thành đỏ.


b) tác dụng với nhiều kim loại (Mg, Al, Zn, Fe,…) tạo thành muối clorua và giải phóng khí hiđro


c) Tác dụng với bazơ tạo thành muối và nước., , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi yêu người ta có thể tha thứ cho nhau tất cả. Khi ghét người ta có thể nói xấu nhau tất cả.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên