Polaroid

CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIDROCACBON – POLIME.TINH BỘT VÀ XENLULOZƠ. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 158 SGK Hóa lớp 9 cơ bản
CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIDROCACBON – POLIME.TINH BỘT VÀ XENLULOZƠ.

Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 158 SGK Hóa lớp 9 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết : Tinh bột và xenlulozơ


A. Tinh bột


I. Trang thái thiên nhiên, tính chất vật lý và cấu tạo phân tử


– Tinh bột có trong các loại hạt củ, quả như lúa ngô khoai chuối xanh…


– Tinh bột là chất rắn màu trắng, không tan trong nước lạnh, tan được trong nước nóng tạo thành dung dịch keo gọi là hồ tinh bột.


– Công thức phân tử của tinh bột là (-C6H12O5-)n. Phân tử gồm nhiều mắt xích -C6H12O5– liên kết với nhau, số mắt xích trong phân tử tinh bột n ≈ 1200 – 6000.


II. Tính chất hóa học.


1. Phản ứng thủy phân


Khi đun nóng trong dung dịch axit loãng, tinh bột bị thủy phân thành glucozơ, , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một câu niệm Phật, tiêu vạn tội. Hai chữ Từ bi, giải vạn sầu.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên