pacman, rainbows, and roller s

CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIDROCACBON – POLIME.TINH BỘT VÀ XENLULOZƠ. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 158 SGK Hóa lớp 9 cơ bản
CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIDROCACBON – POLIME.TINH BỘT VÀ XENLULOZƠ.

Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 158 SGK Hóa lớp 9 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết : Tinh bột và xenlulozơ


A. Tinh bột


I. Trang thái thiên nhiên, tính chất vật lý và cấu tạo phân tử


– Tinh bột có trong các loại hạt củ, quả như lúa ngô khoai chuối xanh…


– Tinh bột là chất rắn màu trắng, không tan trong nước lạnh, tan được trong nước nóng tạo thành dung dịch keo gọi là hồ tinh bột.


– Công thức phân tử của tinh bột là (-C6H12O5-)n. Phân tử gồm nhiều mắt xích -C6H12O5– liên kết với nhau, số mắt xích trong phân tử tinh bột n ≈ 1200 – 6000.


II. Tính chất hóa học.


1. Phản ứng thủy phân


Khi đun nóng trong dung dịch axit loãng, tinh bột bị thủy phân thành glucozơ, , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Quần áo đẹp có thể giúp cải trang, nhưng ngôn từ ngốc ngếch sẽ để lộ một kẻ ngu xuẩn.
Fine clothes may disguise, but foolish words will disclose a fool.
Aesop
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên