Ring ring

CHƯƠNG 2: KIM LOẠI.NHÔM Hướng dẫn giải bài tập số 2, 3, 4, 5, 6 trang 58 SGK Hóa lớp 9 cơ bản
CHƯƠNG 2: KIM LOẠI.NHÔM.

Hướng dẫn giải bài tập số 2, 3, 4, 5, 6 trang 58 SGK Hóa lớp 9 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết :

I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ


Nhôm là kim loại màu trắng bạc, dẻo, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt. Nhôm là kim loại nhẹ (D = 2,7 g/cm3), mềm, nóng chảy ở 660°c.


II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC


1. Tính chất của một kim loại


a) Tác dụng với oxi và một số phi kim.


4Al + 3O2 → 2Al2O3 ở điều kiện thường, nhôm phản ứng với oxi tạo thành lớp Al2O3 mỏng bền vững, lớp oxit này bảo vệ đồ vật bằng nhôm, không cho nhôm tác dụng oxi trong không khí, nước.


2Al + 3Cl2 2AlCl3


b) Tác dụng với axit (HCl, H2SO4 loãng,..), , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không ai sai lầm chết người hơn kẻ bỏ phần lớn cuộc đời để kiếm sống.
There is no more fatal blunderer than he who consumes the greater part of his life getting his living.
Henry David Thoreau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên