CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIDROCACBON – POLIME.PROTEIN. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 160 SGK Hóa lớp 9 cơ bản
CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIDROCACBON – POLIME.PROTEIN.

Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 160 SGK Hóa lớp 9 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết : Protein

I. Trạng thái tự nhiên và thành phần cấu tạo


– Protein có trong cơ thể người, động vật và thực vật như lòng trắng trứng, sữa, hạt, tóc, sừng…


– Thành phần nguyên tố chủ yếu của protein là C, H, O, N và một lượng nhỏ S, P, kim loại. Khi thủy phân protein thu được hỗn hợp các amino axit H2N – R – COOH


II. Tính chất


1. Phản ứng thủy phânCHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIDROCACBON – POLIME.PROTEIN. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 160 SGK Hóa lớp 9 cơ bản


2. Sự phân hủy bởi nhiệt


Khi đun nóng mạnh hoặc đốt cháy, protein bị phân hủy tạo thành những chất bay hơi và có mùi khét (giống như tóc, thịt cháy).


Sự đông tụ: Khi đun nóng hoặc cho thêm hóa chất (rượu etylic, axit…) xảy ra sự kết tủa hay đông tụ protein, thí dụ đun nóng lòng trắng trứng., , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trong tình bạn, nếu không sẵn sàng lòng tha thứ cho nhau những lỗi lầm nhỏ mọn thì không sao bền vững được.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog