Old school Easter eggs.

Unit 1 Friendship: Reading

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 11 trang 12 unit 1 friendship reading. Mọi người đều có một số người quen, nhưng chẳng ai có nhiều bạn, vì tình bạn thật sự không phải là điều thông thường và có nhiều người dường như không có khả năng về tình bằng hữu.

UNIT 1: FRIENDSHIP (TÌNH BẠN)

READING (ĐỌC)

Before you read.

Theo nhóm đôi, đọc bài thơ và thảo luận câu hỏi: Em nghĩ gì về người bạn trong bài thơ?

Reading text.

Mọi người đều có một số người quen, nhưng chẳng ai có nhiều bạn, vì tình bạn thật sự không phải là điều thông thường và có nhiều người dường như không có khả năng về tình bằng hữu. Để tình bạn thân thiện và bền vững, cả hai bên đều phải có một số phẩm chất. 

Phẩm chất đầu tiên là tính không ích kỉ. Một người chỉ quan tâm đến cảm nhận và sở thích của riêng mình không thể là người bạn thật sự. Tình bạn là một vấn đề do cả hai bên, nó sống được là nhờ vào việc cho và nhận. Không một tình bạn nào có thể tồn tại lâu dài nếu như một phía chỉ cho đi và một phía chỉ biết nhận.

Sự kiên định là phẩm chất thứ nhì. Vài người dường như không có tính kiên tâm bền trí. Họ bắt đầu một sở thích với niềm háo hức nhưng rồi mau chóng chán và lại bắt đầu thích một cái mới khác. Những người dê thay đôi và không kiên định như thê đêu không thê tạo được một tình bạn lâu dài.

Lòng trung thành là phẩm chất thứ ba. Hai người bạn phải trung thành với nhau và phải thật hiểu rõ nhau để không thể có sự nghi ngờ nào giữa họ. Chúng ta không coi trọng những người có thể dễ dàng tin lời đồn nhảm về tình bạn của họ. Những người dễ dàng bị tin đồn chi phối không bao giờ là bạn tốt.

Sự tin cậy có lẽ là phẩm chất thứ tư. Giữa hai người bạn phải cỏ sự tin cậy lẫn nhau để có thể an tâm thố lộ cho nhau nghe điều bí mật của mình. Có những người không thể giữ kín bí mật của mình hoặc của người khác. Những người đó không thể duy trì một tình bạn dài lâu.,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cuộc đời có đáng sống không? Tất cả phụ thuộc vào người sống nó.
Is life worth living? It all depends on the liver.
William James
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên