Chương I – Tiết 2 : Vận tốc – Hướng dẫn giải bài tập SBT Vật lí 8 từ bài 2.1 đến 2.15
Hướng dẫn giải bài tập SBT Vật lí 8 từ bài 2.1 đến 2.15


2.1. Đơn vị vận tốc là:

A. km.h           B. m.s              C. km/h           D.s/m


Giải


=> Chọn C. km/h


2.2. Chuyển động của phân tử hyđrô ở 0oC có  vận tốc 1692m/s, của vệ tinh nhân tạo của Trái Đất có vận tốc 28800km/h. Hỏi chuyển động nào nhanh hơn ?


Giải


Đổi về cùng đơn vị rồi so sánh


v……


Chuyển động của vệ tinh nhân tạo của trái đất nhanh hơn, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại.
Tục ngữ Việt Nam
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog