Chương I – Tiết 13 : Công cơ học – Hướng dẫn giải bài tập SBT Vật lí 8 từ bài 13.1 đến 13.12
Hướng dẫn giải bài tập SBT Vật lí 8 từ bài 13.1 đến 13.12


13.1. Một nhóm học sinh đẩy một xe chở đất đi từ A đến B trên một đoạn đường bằng phẳng nằm ngang. Tới B đổ hết đất trên xe xuống rồi lại đẩy xe không theo đường cũ về A. So sánh công sinh ra ở lượt đi và lượt về.

A. Công ở lượt đi bằng công ở lượt về vì đoạn đường đi được như nhau


B. Công ở lượt đi lớn hơn vì lực kéo ở lượt đi lớn hơn lực kéo ở lượt về


C. Công ở lực về lớn hơn vì xe không thì đi nhanh hơn


D. Công ở lượt đi nhỏ hơn vì kéo xe nặng thì đi chậm hơn.


Giải


=> Chọn B. Công ở lượt đi lớn hơn vì lực kéo ở lượt đi lớn hơn lực kéo ở lượt về


13.2. Một hòn bi sắt lăn trên mặt bàn nhẵn nằm ngang. Nếu coi như không có ma sát và lực cản của không khí thì có công nào được thực hiện không ?


Giải, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cần phải học thường xuyên. Nghĩa là việc học tập không chỉ là công việc ở nhà trường. Nhà trường chỉ cho ta chiếc chìa khóa để ta có học thức. Học ở ngoài trường là một cộng việc suốt đời!
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog